مشخصات پرداخت کننده

مبلغ صورتحساب : 5,000 تومان + 100 تومان کارمزد

نام پرداخت کننده

شماره موبایل پرداخت کننده

توضیحات پرداخت کننده : مجموعه شاد جشنی با لینک مستقیم

لینک فاکتور : https://pospal.ir/nakamanir?f=PE7K11

شماره سفارش : 13997287

PosPal | درگاه پرداخت و كيف پول الكترونيك
مشخصات صاحب حساب

کامبیز شورکی

09100544020

kambizshuraki@gmail.com

http://nakaman.ir/

خرید مجموعه

توجه توجه