مشخصات پرداخت کننده

مبلغ پرداختی (تومان)

نام پرداخت کننده

شماره موبایل پرداخت کننده

توضیحات پرداخت

PosPal | درگاه پرداخت و كيف پول الكترونيك
مشخصات صاحب حساب

مرکز خرید کتاب های کمک آموزشی عارف

09397544600

asefizadeh@yahoo.com

لطفا جهت ارسال کتاب های مورد نظر خود ، مبلغ مورد نظر را پرداخت نمایید.

توجه توجه